-------------------------

           חדש !!!!

      חסכון אינדיודואלי
      באנרגיה ובקרת
      תאורת כבישים
    טכנולוגיה ייחודית
     לחיסכון  35% !!
 
----------------------------

       תאורת חירום
              DALI
      לבקרה מרכזית


     פרוטוקול תקשורת תיקני

---------------------------------
             חדש !!!

     תאורת חירום מרכזית
         מבוססת DALI

      למנהרות ובניינים
       עד 100 KVA

דף הבית ס חיסכון באנרגיה בתאורה ס חיסכון בתאורת כבישים ורחובות Black Beetle Basic

חיסכון בתאורת כבישים ורחובות Black Beetle Basic

הדפס

בקרי מתח אינדיווידואליים לחיסכון בחשמל בתאורת החוץ
למפרט המלא לחצו כאן

 תאורת החוץ נועדה לרוב, לתאורת כבישים, רחובות, שבילי אופניים, שצ"פ וכדו' ופועלת מרדת החשיכה ועד עלות השחר וסה"כ  כ- 4,200 שעות בשנה.

תאורה זו מבוססת בעיקר על נורות נל"ג/מיטלהליד אשר מופעלות בעזרת הציוד הקונבנציונלי - משנק מגנטי, מצת וקבל.

החיסכון מתבצע ע"י הפחתת המתח המסופק לגוף התאורה תוך הפחתה בעוצמת ההארה, בעת תכנון החיסכון יש להתאים  את עוצמת ההארה לדרישת התקן,  בהתאם לשעות הפעילות, נפח התנועה וכו'. בקרים אלו מאפשרים ביצוע חיסכון לכל פנס  בהתאמה.

 הפחתת המתח לגוף התאורה מתבצע בגל סינוסואידאלי מלא ומאפשר פעולה רציפה ותקינה של הנורה וציוד ההפעלה הכולל בתוכו גם את הקבל לשיפור מקדם ההספק.

העבודה עם בקר המתח אינה מוסיפה הרמוניות למעגל החשמלי ואינה פוגעת במקדם ההספק של המעגל.

בקר המתח האינדיווידואלי מספק 3 מתחי מוצא: 215V, 210V, 205V.

 מתחי המוצא המופחתים מאפשרים חיסכון בצריכת החשמל של 15%, 20%, 27%.

 לכל גוף תאורה יותאם מתח העבודה הרצוי בהתאמה לדרישת הלקוח.

 בקר המתח בעל דרגות הגנה IP-65   ו- "בידוד כפול".

מחיר:₪ 0