-------------------------

           חדש !!!!

      חסכון אינדיודואלי
      באנרגיה ובקרת
      תאורת כבישים
    טכנולוגיה ייחודית
     לחיסכון  35% !!
 
----------------------------

       תאורת חירום
              DALI
      לבקרה מרכזית


     פרוטוקול תקשורת תיקני

---------------------------------
             חדש !!!

     תאורת חירום מרכזית
         מבוססת DALI

      למנהרות ובניינים
       עד 100 KVA

כיצד נבחר תאורת חירום?

כיצד נבחר תאורת חירום התואמת לרגולציה החדשה?

 בהתאם לדרישות חוק תכנון ובניה יש להתקין תאורת חירום ושלטי הכוונה בנתיבי המילוט של כל מבנה המשמש 6 אנשים ומעלה. תאורת החירום הנדרשת בכל המתקנים חייבת להתאים לכל דרישות הרגולציה החדשה וחובת ההתאמה חלה על המתכנן, מנהל המתקן והמתחזק.

בעת בחירת תאורת החירום יש לוודא את התאמתה לכל הדרישות כמפורט להלן:

 • התאמה לדרישות חוק תכנון ובניה – (תמצית הדרישות) 
  תעודת בדיקה חיובית ומלאה להתאמה לתקן ישראלי 20 חלק 2.22.
  זמן הארה בחירום 60 דקות לפחות. תפוקת אור בחירום אשר תבטיח 1 לוקס מינימום לאורך נתיבי המילוט ואחידות של 1/40. במקרה של שלטי "יציאה" רקע ירוק וכיתוב לבן. גובה אותיות 15 ס"מ לפחות, עובי אותיות 15 מ"מ לפחות ומרווח בין האותיות 10 מ"מ לפחות.
 •   התאמה לדרישות המוסד לבטיחות וגהות – (מבדק תקינות לתחזוקה אוטומטית)
  תחזוקת תאורת החירום תתבצע באופן אוטומטי בהתאם לתן IEC62034.
  יש לדרוש שתאורת החירום תכלול מבדק תקינות אוטומטי אינטגראלי.
 •   התאמה לדרישות תקן ישראלי 20 חלק 2.22 ותקן ישראלי 1838 – (עקום פיזור פוטומטרי)
  יש לוודא שהנתונים הפוטומטרים של תאורת החירום יבטיחו את פיזור האור הרצוי וללא סינוור בנתיבי המילוט.
  יש לדרוש עקום פיזור פוטומטרי ממעבדה מוסמכת.
 •   התאמה לדרישות חוק החשמל – (לוח השלט "כבה מאליו")
  במקרה של שלטי "יציאה" יש לוודא, שלוח השלט מיוצר מחומר "כבה מאליו".
  יש לדרוש תעודת בדיקה ממכון התקנים הישראלי לעמידות באש של לוח השלט.
 •   התאמה לצורכי התחזוקה העתידית – (סוללות ניקל מיטל)
  בשל רעילותן של סוללות הניקל קדמיום, הטילו רשויות הגנת הסביבה בעולם איסורים ומגבלות בייצור סוללות אלו ומעודדות את השימוש בסוללות ניקל מיטל.
  יש לדרוש שתאורת החירום תסופק עם סוללות ניקל מיטל.
 • התאמה למקום ההתקנה – (טמפרטורת סביבה)
  ציוד ההפעלה של תאורת החירום מותקן בחלל התקרות. חלל התקרות אינו מאוורר ומתפתחת טמפרטורת סביבה גבוהה מ- 25 מעלות צלסיוס. 
  יש לדרוש שתאורת החירום תתאים לטמפרטורת סביבה של 35 מעלות צלסיוס לפחות . יש לדרוש תעודת בדיקה ממכון התקנים הישראלי להתאמת המוצר לטמפרטורת סביבה זו.

 להורדת הרגולציה המלאה לחצו פה