דגם: EN-LTC-DALI

מערכת שליטה ובקרה למנהרות מתבצעת בהתאם לדרישות תקן CIE 88-2004.

להתאמת עוצמת התאורה המלאכותית בכניסה למנהרה לעוצמת התאורה הטבעית שמחוצה לה חשיבות רבה להסתגלות העין של הנהג.

לצורך ביצוע התאמת עוצמת התאורה מותקן חיישן אופטי ייעודי (לומיננס מטר) ממול לכניסה למנהרה.

חיישן זה ממיר באופן ליניארי את עוצמות התאורה הנמדדות לסיגנל של 4-20mA. סיגנל זה מתחבר אל בקר תאורה ייעודי למטרה זו.

בקר התאורה מבצע את השינויים הנדרשים בעוצמת התאורה בהתאם לסיגנל המתקבל 4-20mA מהחיישן האופטי.

השינויים בעוצמת התאורה יכול שיתבצעו באחת השיטות כמפורט להלן:

 • הדלקה וכיבוי של גופי התאורה, בדרגות קבועות מראש, כפי שמקובל עם נורות הנל"ג.
 • עמעום התאורה באופן ליניארי, כפי שמתאפשר עם גופי תאורה בטכנולוגיית לד.
 • שילוב בין שתי השיטות המצוינות לעיל, בהתאם לדרישות התכנון.

מערכת בקרת התאורה כוללת גיבוי ייעודי אינטגראלי המבטיח את המשך תפקודה התקין של התאורה גם במקרה של כשל ביחידת החיישן האופטי. מערכת הגיבוי הייעודית מבוססת על שעון זמן אמת ושעון אסטרונומי. מערכת הגיבוי תבטיח את בטיחות הנהגים ותמנע בזבוז אנרגיה עד להסרת הכשל ביחידת החיישן האופטי.

המעבר לשימוש בגופי תאורה בטכנולוגיית לד מאפשר יישום הבקרה על עוצמות התאורה באופן לינארי, ברמת הפנס הבודד, תוך צמצום כמות האביזרים וגודלם הפיזי של לוחות החשמל ובלבד שיותקנו במנהרה גופי תאורה הכוללים ממשק תקשורת DALI בהתאם לתקן IEC 62386. בקרה ליניארית של עוצמת התאורה בתקשורת DALI מראה חיסכון לא מבוטל בצריכת האנרגיה ובעלויות ההקמה ביחס לשיטות הבקרה האחרות.

תיאור המערכת

המערכת כוללת מחשב PC ותוכנת ניהול ייעודית לתאורת המנהרה. מערכת בקרת התאורה מבוססת על פרוטוקול התקשורת DALI בהתאם לדרישות תקן IEC 62386 ומאפשרת תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת DALI .

המערכת מבצעת חלוקת כתובות דיגיטליות לכל גופי התאורה באופן אוטומטי, כך שלכל גוף תאורה קיימת כתובת במערכת המשולבת עם מס' גוף התאורה בהתאם לתוכנית התאורה של המנהרה.

שליטה על גופי התאורה, עמעום, הדלקה וכיבוי מתאפשר באמצעות פקודות של התקשורת ללא צורך בניתוק חשמלי של גופי התאורה.

בקר התאורה מאפשר הפעלה וכיבוי גופי התאורה (כולם או חלקם) בהתאם לדרישות התכנון ובהתאם לסיגנלים המתקבלים מיחידת הלומיננס מטר ו/או מיחידת הגיבוי הפועלת על בסיס זמן ושעון אסטרונומי. הפעלת גופי התאורה מתאפשרת בכל עוצמת תאורה שתידרש, עבור כל גוף תאורה (0-100%) ובהתאם לדרישות התכנון.

המערכת מבצעת ניטור אוטומטי של תקלות בגופי התאורה והתשתית ותזהה גופי תאורה לא תקינים, תקלות תקשורת בין גופי התאורה וכבלים מנותקים.

בעת זיהוי תקלות בגופי התאורה ו/או בכבלים, מבצעת המערכת את הפעולות הבאות:

הצגת התקלה במסך המחשב.
שליחת הודעת דוא"ל למתחזק לצורך תיקון התקלה.
עדכון טבלת מידע בפרוטוקול MODBUS (עבור בקר ראשי של המנהרה) לצורך תיקון התקלה.
רישום האירוע ב Log file
הפקת דו"ח תקלות בהתאם.

גיבוי ללומיננס מטר

המערכת כוללת יחידת בקרה אינטגראלית לזיהוי תקלות ביחידת הלומיננס מטר ובעת זיהוי תקלה בלומיננס מטר, מבצעת המערכת את הפעולות הבאות:

מעבר אוטומטי לתפעול ושליטה על התאורה באמצעות בקר הגיבוי אשר פועל על בסיס זמן ושעון אסטרונומי הכלול במערכת.
הצגת התקלה במסך המחשב.
שליחת הודעת דוא"ל למתחזק לצורך תיקון התקלה.
עדכון טבלת מידע בפרוטוקול MODBUS (עבור בקר ראשי של המנהרה) לצורך תיקון התקלה.
רישום האירוע בLog file .
הפקת דו"ח תקלות בהתאם.

מערך הבקרה והתקשורת

המערכת כוללת 20 ערוצי תקשורת DALI לשליטה על 1,280 כתובות דיגיטליות של גופי התאורה (כמות הכתובות הדיגיטליות ניתנות להרחבה במודולים של 256 כתובות למודול).

בקר התאורה כולל:

 • כניסת סיגנל ליניארי 4-20mA המותאם ליחידת הלומיננס מטר להגדרת העוצמה המרבית והעוצמה המינימלית, בהתאם לדרישות התכנון.
 • תוכנה ייעודית להתאמת עוצמת התאורה במנהרה לסיגנל המתקבל מיחידת הלומיננס מטר.
 • תוכנה ייעודית אינטגראלית לגיבוי ושליטה על התאורה בעת תקלה בחיישן הלומיננס מטר, על בסיס שעון זמן אמת ושעון אסטרונומי .
 • בכל אחת מהיציאות של ערוצי התקשורת מותקנת הגנה אקטיבית מפני מתח תקלה על קו התקשורת.

תפעול המערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב PC ותוכנת ניהול ייעודית המאפשרת תפעול של כל גוף תאורה בנפרד או תפעול של קבוצות גופי תאורה לצורכי התאמת עוצמת התאורה במנהרה לדרישות התכנון.

מידות מרביות של המערכת:

ארון של מערכת החשמל והבקרה המרכזית: רוחב: 60 ס"מ, גובה: 80 ס"מ, עומק: 25 ס"מ.

תוכנת מערכת הבקרה

תוכנת הבקרה משמשת לניטור ושליטה על גופי התאורה, באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי. התוכנה תוכל לבצע פעולות בקרה וניטור הבאות:

 • חלוקת כתובות DALI לכל גופי התאורה.
 • הצגת סטאטוס של גופי התאורה– תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם ומיקומם.
 • הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה.
 • הצגת תקלות תקשורת וכבלים מנותקים.
 • מסכי תפעול ועוד.

פונקציות מערכת הבקרה

 • שליחת הודעת תקלה לדוא"ל .
 • ביצוע שמירת קבצים בעת הפסקת חשמל.
 • חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל.

יחידת המחשב של המערכת כוללת ממשקי תקשורת:RS232 , USB, TCP/IP.

ממשק התקשורת מאפשר העברת חיווי התקלות והתקינות למערכות בקרה אחרות, בפרוטוקול MODBUS, המשמשות את המתקן, לרבות הפעלת התאורה באופן יזום.

ממשק התקשורת מאפשר קבלת סיגנל של 4-20mA , מיחידת הלומיננס מטר, לצורכי הדלקה, כיבוי ועמעום של גופי התאורה.

לייעוץ/תכנון עבור מערכת שליטה ובקרה לתאורת מנהרות אנא השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

שתפו את המוצר: