----------------------------------------
הינכם מוזמנים לבקר אותנו

       בתערוכת החשמל

   רקס  2014
   24-26/6/2014

 

 -------------------------

           חדש !!!!

      חסכון אינדיודואלי
      באנרגיה ובקרת
      תאורת כבישים
    טכנולוגיה ייחודית
     לחיסכון  35% !!
 
----------------------------

       תאורת חירום
                 עם
      בקרה מרכזית


     פרוטוקול תקשורת תיקני