שתפו את המוצר:

בקר לחיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג אוויר

דגם: EN-AM-2020

בקר חיסכון באנרגיה לכיתות לימוד, משרדים מוסדות ועוד.

תנאי האקלים בארץ מחייבים התקנת מזגני אוויר בכל משרד וכיתות לימוד, בנוסף למערכת התאורה.

מזגני האוויר והתאורה הם צרכני האנרגיה העיקריים בכל המשרדים, מוסדות חינוך, כיתות הלימוד.

שימוש לא יעיל במזגני האוויר ובתאורה יגרום לצריכת אנרגיה מיותרת ולבזבוז אנרגיה ולפליטת יתר של גזי חממה.
כחלק מתהליך של התייעלות אנרגטית מומלץ להשתמש במזגני האוויר והתאורה רק בעת הצורך במטרה לצמצם את בזבוז האנרגיה.
שימוש יעיל במזגן האוויר ובתאורה מתאפשר באמצעות יחידת בקרה משולבת עם גלאי נוכחות, המאפשרת זיהוי מצב שבו אין נוכחות ומבצעת ניתוק של התאורה והמזגן לאחר משך זמן שיוגדר ע"י בעל המתקן.
התקנת מערכת בקרה זו תאפשר את הפעלת התאורה והמזגן רק בעת הצורך ותגרום להתייעלות בצריכת האנרגיה וצמצום פליטת גזי החממה.

הערה: מערכת זו מותאמת לשליטה על מזגן VRF באמצעות מגע יבש או לשליטה על מזגן רגיל באמצעות יחידת הפעלה והגנה מסדרת EN-AMAC.

ביצועי המערכת:

 • בקר מתוכנת ותוכנה ייעודית.
 • כניסת פיקוד מגלאי נוכחות US+PIR.
 • כניסת פאזה ממפסק התאורה להדלקה וכיבוי ידני של התאורה.
 • יציאת מגעים יבשים (מגע מחליף, סגור/פתוח) לכיבוי מזגן VRF.
 • יציאת מתח SELV לכיבוי מזגן רגיל באמצעות יחידת הפעלה והגנה מסדרת EN-AMAC.
 • יציאת ממסר להפעלה וכיבוי גופי התאורה עד 1000 ואט.
 • כולל מגביל זרם הנעה בהפעלת התאורה.
 • מפסק עוקף בקר להפעלת התאורה והמזגן.
 • מגן ברקים 5KA.
 • מתח עבודה 230VAC 50Hz.
 • טמפרטורת סביבה – (-15°C) – (+45°C).
 • להגדלת שטח כיסוי, המערכת מאפשרת חיבור של עד 10 גלאי תנועה לכל מערכת בקרה.

אופן פעולה:

 • להפעלת התאורה יש להעביר את מתג התאורה למצב הפעלה.
 • להפעלת המזגן יש ללחוץ על לחצן הסטארט/סטופ, ביחידת ההפעלה מסדרת EN-AMAC.
 • בעת זיהוי אי נוכחות במשך 15 דקות רצופות (ניתן לכוונון) תפסק פעולת המזגן והתאורה באופן אוטומטי.
 • תתאפשר הפסקת פעולת התאורה באופן ידני ע"י העברת מתג התאורה למצב מנותק.
 • תתאפשר הפסקת פעולת המזגן באופן ידני ע"י לחיצה על לחצן הסטארט/סטופ.

מבנה המערכת:

 • מערכת הבקרה מותקנת בקופסה מחומר תרמו פלסטי כבה מאליו בהתאם לדרישות התקן הישראלי.
 • עמידות לאנטי-וונדל כדוגמת פולי קרבונט.
 • הבקר מתאים לדרישות התקן הישראלי 60669-2.1

גלאי נוכחות להתקנה בתקרה:

דגם: EN-UT-974i

 • שיטת פעולה בטכנולוגיה משולבת-

אולטרה-סוני (US) + אינפרה אדום פסיבי (PIR) .

 • בעל מגע ייעודי עבור חיווי למערכת הבקרה.
 • מתח עבודה 230VAC 50Hz .
 • טמפרטורת סביבה – 0-45°C.
 • שטח כיסוי עד 60 מטר רבוע.
 • זווית כיסוי 360 מעלות.
 • מתאים להתקנה על תקרה בקופסה ייעודית או להתקנה שקועה בתקרה בקופסה ייעודית.
 • הגלאי מתאים לדרישות התקן הישראלי 60669-2.1

גלאי נוכחות להתקנה על קיר:

דגם: EN-UT-962i

 • שיטת פעולה בטכנולוגיה משולבת-

אולטרה-סוני (US) + אינפרה אדום פסיבי (PIR) .

 • בעל מגע ייעודי עבור חיווי למערכת הבקרה.
 • מתח עבודה 230VAC 50Hz .
 • טמפרטורת סביבה – 0-45°C.
 • שטח כיסוי עד 60 מטר רבוע.
 • זווית כיסוי 180 מעלות.
 • מתאים להתקנה על קיר.
 • הגלאי מתאים לדרישות התקן הישראלי 60669-2.1

מק״ט להזמנת מוצר זה:

בקר חיסכון באנרגיה:

 • עה"ט- EN-AM-2020/1
 • תה"ט- EN-AM-2020/2
 • קיר חלול (גבס)- EN-AM-2020/3

גלאי נוכחות:

גלאי תקרה- EN-UT-974i (במעמד ההזמנה לציין דרישת גלאי שקוע תקרה / על התקרה).

גלאי קיר- EN-UT-962i