שתפו את המוצר:

ספק כוח DALI

דגם: EN-PS-DALI

בקו תקשורת ה DALI יש להתקין ספק כוח ייעוד המאפשר את העברת הנתונים בין יחידות הקצה לבין הבקר המרכזי.

ספק הכוח מוזן מרשת החשמל ומספק מתח של 13-22.5VDC  בחיבור של עד 64 יחידות קצה, פנסים עם תקשורת DALI. הספק מאפשר זרם דפקים, של התקשורת, עד 250mA, בהתאם לדרישות תקן DALI IEC62386.

ספק הכוח מיועד להתחברות ליחידת הרפיטר ומהווה חלק ממגבר קו התקשורת DALI.

התקנה:
במגש הציוד בבסיס העמוד או במרכזיית התאורה.